Nasze cele – stan na 17.08.2017 r.

😇 – zgodnie z planem

😎  – wykonane

😱  – opóźnienie

👨🏻‍💻 – w trakcie

2 / 13 spotkań 😇

3 / 24 prelekcje 😱 -1

1 / 26 postów na blogu 😱 -3

0 / 1 projekt 😱

0 / 2 osoby z zewnątrz na prelekcjach 😇

0 / 1 firma – partner niefinansowy 😇

0 / 1 udział w hackathonie 😇